ร่วมบริจาค เพื่อน้องๆ บ้านหทัยรัก

เพราะคุณคือคนสำคัญ
ที่จะสานฝันพวกหนูให้เป็นจริง
Slider

การสนับสนุนของคุณ สามารถสร้างโอกาสและมอบความฝัน ให้พวกเขาได้อีกครั้ง

บ้านหทัยรัก บ้านพักพิงสำหรับเด็กกำพร้าหญิง ที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นปัญหาการขาดผู้ปกครองดูแล รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กกำพร้าผู้หญิง โดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ที่นี่ไม่เพียงเป็นที่พักอาศัย แต่ยังเป็นสถานที่ที่มอบความรัก มอบโอกาส ให้ความรู้ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพวกเขาเหล่านั้นเติบโตไปเป็นบุคลกรคุณภาพของสังคม

ทั้งนี้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า และการสนับสนุนจากคุณ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผู้ให้โอกาสและมอบความฝันให้กับ น้องๆ บ้านหทัยรัก โดยการบริจาคเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 99 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
เลขที่บัญชี 181-3-09014-7

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขาคลองตัน
ชื่อบัญชี มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
เลขที่บัญชี 001-6-00213-1

สามารถแจ้งการโอนเงินได้ทางโทรศัพท์ 02-934-3495 หรือทาง แบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน โดยท่านสามารถแจ้งที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน

หรือท่านสามารถระบุโครงการเพื่อทำการบริจาค ได้ตามรายการด้านล่างนี้

โครงการร่วมดูแลน้อง

฿

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค

Personal Info

Billing Details

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 99 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
เลขที่บัญชี 181-3-09014-7

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขาคลองตัน
ชื่อบัญชี มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
เลขที่บัญชี 001-6-00213-1

Donation Total: 500.00฿

โครงการอิ่มท้องน้องสุข

฿

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค

Personal Info

Billing Details

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 99 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
เลขที่บัญชี 181-3-09014-7

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขาคลองตัน
ชื่อบัญชี มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
เลขที่บัญชี 001-6-00213-1

Donation Total: 500.00฿

โครงการส่งน้องเข้าโรงเรียน

฿

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาค

Personal Info

Billing Details

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีตามจำนวนเงินที่ระบุ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาลาดพร้าว 99 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
เลขที่บัญชี 181-3-09014-7

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สาขาคลองตัน
ชื่อบัญชี มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
เลขที่บัญชี 001-6-00213-1

Donation Total: 500.00฿

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

มาร่วมกันเติมฝันให้น้องกำพร้าบ้านหทัยรักในโครงการ พ่อแม่อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตใจเมตตาได้ร่วมกันให้โอกาสแก่เด็กๆ ได้มีเวลาแห่งความงดงามของชีวิต มอบความรักความห่วงใยแก่เด็กๆเหล่านี้ โดยให้ความช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสามารถเข้าร่วมโครงการอุปการะเด็กด้วยการบริจาคเป็นทุนการศึกษา ทั้งอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ชุดเนตรนารี รองเท้า เข็มขัด กระเป๋า สมุด หนังสือ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่างๆ ที่เด็กต้องจ่ายให้แก่ทางโรงเรียน เสมือนเด็กกำพร้าคนนี้เป็นหนึ่งในลูกของท่าน

การอุปการะไม่มีข้อผูกมัดหรือพันธะใดๆทั้งสิ้น ท่านสามารถอุปการะเด็กเพียง 1 คน หรือหลายคนก็ได้ โดยการบริจาคเงิน เดือนละ 1,200 บาท - 1,700 บาท ตามระดับชั้นของเด็ก สำหรับการอุปการะเด็ก 1 คนต่อเดือน จะเลือกบริจาคเป็น รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน / รายปี หรืออื่นๆ ตามที่ท่านสะดวก และท่านสามารถยกเลิกการอุปการะได้ทันทีที่ต้องการ โดยท่านจะได้รับทราบข้อมูลและความเคลื่อนไหวของเด็กที่ท่านอุปการะ ทั้งประวัติส่วนตัว รายงานพัฒนาการด้านการศึกษาและผลการเรียนของ จดหมายและบัตรอวยพรในโอกาสต่างๆ จากเด็กในอุปการะของท่าน รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบ้านหทัยรักกับเด็กที่ท่านอุปการะ คลิ๊กอ่านข้อมูลเพิ่มเติม