เยาวชนบ้านหทัยรัก ทัศนศึกษาที่สัตหีบ

ในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. ทางคณะทำงาน และผู้อำนวยการบ้านหทัยรักได้นำเยาวชนบ้านหทัยรักเดินทางไปทัศนศึกษา เพื่อเปิดโลกความรู้ ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยไปเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศ จากนั้นไปเยี่ยมชมธรรมชาติและสนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลที่หาดสอ

เยาวชนบ้านหทัยรักต้อนรับ คณะจากโรงพยาบาลตำรวจ

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะทำงานบ้านหทัยรัก ได้มีโอกาสต้อนรับคณะของ พ.ต.อ. หญิง ชุติมา พันธุ นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลตำรวจ และ คุณดารณี นรดมพงศ์ จากศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และทีมนักจิตวิทยาด้านกิจกรรมบำบัด