ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
บ้านหทัยรัก
Slider

บ้านพักพิงเด็กกำพร้า บ้านหทัยรัก มีประวัติสืบเนื่องมาจาก การทำงานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยเริ่มจากการออกเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงก่อน ต่อมาได้ขยายการช่วยเหลือไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันมูลนิธิฯมีเด็กกำพร้าในทะเบียนถึง 2,500 คน

ในระหว่างการออกเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าพบว่า จำนวนเด็กกำพร้ามีปริมาณไม่น้อยและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ขาดการเอาใจใส่ดูแล บางคนขาดทั้งพ่อและแม่ ยิ่งไปกว่านั้นเด็กกำพร้าลูกหลานมุสลิมหลายคนยังอยู่ในการดูแลจากองค์กรที่มีผู้บริหารที่ไม่ใช่มุสลิม ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับการเลี้ยงดูปลูกฟังทางด้านหลักการศาสนาอิสลาม อาหารการกินก็ไม่หะลาล ซึ่งน่าเป็นห่วงอนาคตของพวกเขาอย่างยิ่ง

ดังนั้น ทางมูลนิธิฯ เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว จึงได้คิดสร้างบ้านพักพิงเด็กกำพร้าขึ้นเพื่อรองรับเด็กกำพร้าที่ขาดที่พักพิงและผู้อุปการะ หลังจากที่ได้ประกาศโครงการดังกล่าว ก็ได้มีผู้ใจบุญบริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่เพื่อสร้างบ้านพักพิงเด็กกำพร้า ทางมูลนิธิฯจึงได้ระดมทุนจากผู้ใจบุญจนสามารถสร้างบ้านพักพิงเด็กกำพร้าจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2552 โดยสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้นหลังใหญ่ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเป็นบ้านพักพิงของเด็กกำพร้า และให้บ้านหลังนี้ชื่อว่า “บ้านหทัยรัก” เพื่อให้สอดคล้องกับ ถนนหทัยราษฏร์ หรืออีกนัยหนึ่ง คือบ้านที่หัวใจ ทุกดวงเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา และความเอื้ออาทร ต่อเด็กกำพร้า

ปัจจุบันบ้านพักพิงเด็กกำพร้า บ้านหทัยรัก เป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 17  ซอยหทัยราษฎร์ 50  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  10510   โทรศัพท์  02 957 6517 – 8  โทรสาร 02 957 6527  โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่  ภายในอาคาร ประกอบด้วย  ห้องพักเด็ก 5 ห้อง ห้องเสื้อผ้า 2 ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องเรียนรู้ 1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง ห้องประชุม ห้องครัว ห้องรับประทานอาหารอย่างละ 1 ห้อง ลานซักล้าง ลานเอนกประสงค์ในร่ม  สนามเด็กเล่น และแปลงผักสวนครัว