เยาวชนบ้านหทัยรัก ทัศนศึกษาที่สัตหีบ

 

ในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. ทางคณะทำงาน และผู้อำนวยการบ้านหทัยรักได้นำเยาวชนบ้านหทัยรักเดินทางไปทัศนศึกษา เพื่อเปิดโลกความรู้ ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยไปเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศ จากนั้นไปเยี่ยมชมธรรมชาติและสนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลที่หาดสอ